بازار عکاظ تنها به مشارکت شهروندان سعودی در برنامه های طراحی شده، به ویژه توجه به محصولات قدیمی و سنتی سعودی خلاصه نمی شود. در این نمایشگاه با دیدن محصولات و کارهای سنتی موجود این احساس پیش می آید که ما در برابر ترسیمی زنده از شهرهای مختلف سعودی هستیم. ادارات حکومتی و به ویژه دست اندرکاران فرهنگی نیز غرفه های مخصوص خود دارند و تلاش می کنند که از این طریق شهروندان سعودی را با تحولات تمدنی و فرهنگی مختلف مملکت آشنا سازند، علاوه بر اینکه پژوهش های دانشگاهی مربوط به این جنبه های فرهنگی-تمدنی را به بازدیدکنندگان معرفی می کنند.
از برنامه هایی که در این نمایشگاه ها نظرم را جلب کرد چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی بود که آینده این چشم انداز و کارهای لازم برای تحقق آن را به وسیله دستگاه ها و عکس هایی به بازدیدکننده نشان می دهد تا مقدار تلاش های لازم و نحوه پایان کار به صورت مجازی مشاهده شود. این کارها حجم تلاش ملک سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین و ولی عهد او شاهزاده محمد بن سلمان را به نمایش می گذارد و تلاش آنان برای رساندن سعودی به یک کشور پیشرفته در دوازده سال آینده را نشان می دهد.
گروه های فولکلور مردمی نیز در این نمایشگاه فعالیت دارند و برای بیش از چهار هزار شهروند سعودی عرضه شده است. این بخش نشان داده که برای اکثر بازدیدکنندگان جذابیت دارد. برای نمایش محصولات مردمی سالن های مختلف تدارک دیده شده و برای مثال پانزده گروه هنرهای سنتی از مناطق مختلف سعودی در این نمایشگاه ها فعالیت می کنند. هر یک از این گروه ها لباس های محلی خود را به دیگران معرفی می کند. در این گردهمایی طیف وسیعی از فولکلور محلی تشکیل یافته از مناطق ساحلی، کوهستانی، مزمار، مجرور، خبیتی و سمسمیه همه و همه مشاهده می شود. یکی دیگر از برنامه های این نمایشگاه توجه زیاد آن به زبان عربی و برنامه های شعری که در این باره تنظیم شده است. بدون تردید این فعالیت شعری برای زبان عربی افزوده های فراوانی خواهد داشت. یکی دیگر از نکات جالب نمایشگاه های بازار عکاظ حضور شهروندان سعودی همراه کودکان خود است که از برنامه های مختلف در نظر گرفته دیدن می کنند. این برنامه ها در نظر دارد تاریخ، تمدن، صنایع دستی و فولکلور سعودی را به شیوه عملی و ملموس به همگان نشان دهد.
بدون تردید این بازار یک جشنواره تمام عیار فرهنگی است که باید به سطح جهانی برسد و بسیاری از کشورهای عربی را دعوت به حضور کند. امسال مصر مهمان بازار عکاظ بود.