براى ورود به وبسايت جديد كليك كنيد : https://aawsat.com/persian

زاهی حواس, Author at آرشيو الشرق الاوسط فارسی

انتخاب صفحهنویسنده: زاهی حواس

نمایشگاه‌های بازار عکاظ

بازار عکاظ تنها به مشارکت شهروندان سعودی در برنامه های طراحی شده، به ویژه توجه به محصولات قدیمی و سنتی سعودی خلاصه نمی شود. در این نمایشگاه با دیدن محصولات و کارهای سنتی موجود این احساس پیش می آید که ما در برابر ترسیمی زنده از...

ادامه مطلب