در کنسرتی به میزبانی سالن نمایش «اثراء» در ظهران

مرکز فرهنگی بین‌المللی ملک عبدالعزیز(اثراء) در ظهران، میزبان نصیر شمّه، نوازنده عراقی عود در روزهای ۲۰ تا ۲۲ دسامبر کنونی است.
شمه برای اولین بار ارکستر عود را با ۳۵ نوازنده و طی سه اجرا در سالن اثرا، در کشور سعودی برگزار می‌کند. قطعاتی که در این ارکستر نواخته می‌شوند همه از ساخته‌های نصیر شمه‌اند.
شمه در این باره گفت: «عود فقط یکی از سازهای موسیقی نیست، بلکه نمایانگر میراث فرهنگی عظیمی است و کنسرت‌های موسیقی که در سعودی اجرا می‌کنم بیش از اجرای یک برنامه موسیقی است. سفری فرهنگی به گذشته و اکنون است».
او تأکید کرد که حضورش در کشور سعودی برای اولین بار، دست‌آورد بزرگی است و ادامه داد: «روی صحنه سالن اثراء همراه با شرکت کنندگان، عشق عمیقم به موسیقی را به تماشا خواهم نشست، چرا که این برنامه موسیقی نمایش دهنده زندگی است که دیگری را می‌سازد و جان‌هایی که دوباره به رستاخیز می‌رسند و جهانی مملو از نغمه که با حاضران از آن لذت می‌برم».
نصیر شمه اولین خانه عود عربی را در قاهره و ابوظبی تأسیس کرد و تحقیقاتی پیرامون این ساز و تحولاتش انجام داد.
او با الهام گرفتن از دست‌نوشته «الفارابی» نویسنده آثاری درباره موسیقی، ساز عودی با هشت رشته ساخت تا گستره موسیقی را برای سازهای عربی افزایش دهد.
او همچنین مبتکر روش تسهیل آموزش عود به کودکان و معلولان و لذت بردن از آن با استفاده از یک دست است.
شمه لقب سفیر شرق به غرب را از وزارت فرهنگ آلمان دریافت کرد و مرکز فکر عربی جایزه برجستگی هنری را به او تقدیم کرد.
بسیاری از طرح‌ها از جمله ارکستر شرقی را که در آن بیش از ۷۵ موزیسین از خاور دور تا نزدیک گردهم آورد از دیگر طرح‌های اوست. طرح‌های «زمین ما مادر» و «اشراقی‌ترین صداهای جهان» که طرحی موسیقیایی برای حمایت از صلح محسوب می‌شوند از دیگر ابتکارات شمه است. همه اینها در محافل ریشه‌دار در سراسر جهان همچون سالن المپیای پاریس وگران تیاتر دل لیثیوی بارسلونا اجرا شدند. همچنین در خاورمیانه مانند شارجه و ابوظبی در امارات متحده عربی. وی اخیراً لقب سفیر یونسکو برای صلح جهانی را دریافت کرد.