پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهور سودان همکاری بین دو کشور و اوضاع منطقه را مورد بحث قرار دادند

پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از رئیس جمهور سودان در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از رئیس جمهور سودان در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان  بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و عمر حسن البشیر رئیس جمهور سوردان، روز گذشته در ریاض نشستی برگزار کردند، که حاصل آن امضای تعدادی تواقفنامه در زمینه های انرژی، آب و کشاورزی بود. این نشست که در قصر پادشاه عربستان سعودی در ریاض برگزار شد، روابط دو جانبه و راه های همکاری بین دو کشور در زمینه های مختلف، به علاوه اوضاع منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چهار توافقنامه بین دو کشور در حضور پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهور سودان به امضا رسید که اولین  توافقنامه مربوط به پیش نویس پروژه اضطراری کمبود برق، و نیروگاه هزار مگاواتی با یک خط حامل در دریای سرخ است. دومین توافقنامه مربوط به چارچوب پیش نویس توافقی به منظور کمک به برنامه از بین بردن کم آبی در حومه سودان و آبیاری برای دوره زمانی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ است.  توافق سوم مربوط به پیش نویس تامین مالی پروژه های سد سازی است. این سه توافقنامه بین وزارت دارایی عربستان سعودی و وزارت مالیه و برنامه ریزی اقتصادی سودان امضا شدند. اما توافقنامه چهارم مربوط به همکاری در زمینه سرمایه گذاری در پروژه کشاورزی است که  بین وزارت کشاورزی عربستان سعودی و وزارت منابع آب و برق سودان به امضا رسید.

پادشاه عربستان سعودی روز گذشته در قصر خود در ریاض از عمر البشیر رئیس جمهور سودان استقبال کرده بود و به افتخار او و هیئت همراهش یک مهمانی نهار با حضور شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد برگزار کرد.

رئیس جمهور سودان صبح روز گذشته به ریاض رسید و در فرودگاه پایگاه هوایی ملک سلمان مورد استقبال شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی و دکتر عصام بن سعد بن سعید (وزیر همراه)، و تعدادی از مسؤلان این کشور قرار گرفت.