پادشاه عربستان از هیئت خلیجی استقبال کرد* کشورهای شورای همکاری خلیج بر حمایت از مشروعیت یمن و هادی رئیس جمهور آن تأکید می کنند

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین در گشتی در مزرعه عوجا در منطقه الدرعیه در تصویر شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی رئیس شورای وزیران قطر و شیخ محمد الخالد الصباح معاون رئیس شورای وزیران کویت  نیز دیده می شوند(عکس از بندر الجلعود)

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین در گشتی در مزرعه عوجا در منطقه الدرعیه در تصویر شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی رئیس شورای وزیران قطر و شیخ محمد الخالد الصباح معاون رئیس شورای وزیران کویت نیز دیده می شوند(عکس از بندر الجلعود)

روز گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج از تحولات حوادث در یمن و خطرات آن ابراز نگرانی کردند. در نشستی که روز گذشته در ریاض برگزار شد، از داخل شدن یمن به تونل تاریکی که عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت هشدار داده شد و تأکید شد که این عواقب نه تنها بر یمن بلکه بر امنیت و ثبات در منطقه و صلح و امنیت بین المللی تأثیر خواهد گذاشت.