جنبلاط و جمیل و فرنجیه حزب های خود را بر مبنای توارث ترتیب می دهند

از راست به چپ: ولید جنبلاط و پسرش تیمور، امین الجمیل و پسرش سامی، سلیمان فرنجیه و پسرش تونی

از راست به چپ: ولید جنبلاط و پسرش تیمور، امین الجمیل و پسرش سامی، سلیمان فرنجیه و پسرش تونی

از طریق اشاره و اظهار نظرات متعدد که برخی از آن ها به صورت اعلامیه هایی با عنوان «باز گذاشتن صحنه برای تجدید کادر» مطرح شد، نسل جدید خانواده های رهبران لبنان خود را برای پیشتازی صحنه سیاسی این کشور آماده می کنند، آن هم پس از آن که توارث سیاسی در پوشش دموکراتیک به بخشی از سنت های رایج در این کشور تبدیل شد.

برخی از رهبران احزاب شروع به آماده سازی زمینه مناسب برای به ارث دادن ریاست احزاب و رهبری سیاسی به فرزندان خود کردند. و در این میان ولید جنبلاط رهبر دروزی و رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه، مسابقه توارث را آغاز کرد و هفته گذشته راه رهبری سیاسی را به روی تیمور (پسر ۳۳ ساله اش) باز کرد و وی را مسؤل امور اجتماعی، خدماتی و استقبال از مهمانان در قصر المختار در کوههای لبنان کرد.

دو رهبر مسیحی دیگر، یعنی امین الجمیل رهبر حزب فالانژ و سلیمان فرنجیه رئیس جریان المرده، جنبلاط را در این راه همراهی می کنند.

اما میشل عون رئیس فراکسیون «تغییر و اصلاح» که فرزندان پسر ندارد، داماد خود جبران باسیل، که وزیر خارجه لبنان نیز است، را برای ریاست این فراکسیون و همچنین جنبش آزاد ملی که خود ریاست آن را نیز به عهده دارد، آماده می کند. امری که باعث بر انگیخته شدن خشم گسترده در صفوف کادر و رهبران جنبش می شود.