سلام به «الشرق الأوسط» گفت وضعیت دولت سلامت نیست

تمام سلام نخست وزیر لبنان

تمام سلام نخست وزیر لبنان

تمام سلام نخست وزیر لبنان اعتراف کرد که لبنان در مورد خلیج و عرب ها اشتباه کرد، و تأکید کرد این اشتباه از طریق پایبندی به اجماع عربی در تمامی انتخابات آینده اصلاح خواهد شد.

سلام در گفت و گویی که «الشرق الأوسط» با وی انجام داد از نقش ایران و «حزب الله» و دخالت های آن ها در برخی از کشورهای عربی انتقاد کرد و رویارویی کشورهای عربی با این توسعه طلبی مشروع دانست.

وی تنها راه حل برای مقابله با نفوذ «حزب الله» را گزینه دولت دانست، و استفاده «حزب الله» از لبنان به عنوان  بستری برای مبارزه با کشورهای عربی را رد کرد، و افزود: « به طور کلی در خصوص امنیت و ثبات کشورهای خلیج و کشورهای عربی  هیچ ابهامی نداریم». سلام هر گونه اقداماتی که مقامات خلیجی در حق هر لبنانی اتخاذ کنند که ثابت شود به محل اقامت خود توهین کرده و یا به امنیت آن متعرض شود را تأیید کرد.

سلام درخواست خود از حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان درخصوص عدم حمله و تعرض به کشورهای خلیج به ویژه عربستان سعودی را تکرار کرد و گفت: «نمی خواهیم روزی از روزها لبنان نوک حمله برای آسیب رساندن به این کشورها باشد، و بدیهی است که استفاده از لبنان به عنوان بستری برای مبارزه یا ایجاد حالت دشمنی با کشورهای خلیج را قبول نمی کنیم».

سلام در اظهار نظر درباره اسناد «۱۱ سبتامبر»، که «الشرق الأوسط» آن ها را به نقل از دادگاه آمریکا منتشر کرد و رابطه حزب الله و ایران را با عاملان حمله نشان می دهد گفت: «اگر حزب دخالت خود را در سوریه با مبارزه با تروریست ها توجیه کند، دخالت خود را در کشورهای دیگر با چه نقشی توجیه می کند».

سلام گفت وضعیت دولت «سلامت نیست»، و عدم توانایی در رویارویی با حزب را فروپاشی دولت دانست، زیرا دولت ائتلافی است و با وجود خالی بودن پست ریاست جمهوری و فلج بودن پارلمان، فروپاشی دولت به معنای فروپاشی لبنان خواهد بود».

سلام فاش کرد یک بار پس از آن که احساس کرد به بن بست رسیده است استعفای خود را نوشت، و افزود که ۵ بار برای تصویب برخی تصمیم ها به استعفای خود تلویح کرد. وی ادامه داد: «وضعیت دولت نه سلامت است و نه راحت، و بخشی از وضعیت سیاسی آشفته در کشور است، و چون یک دولت ائتلافی است، تعادل نیروهای سیاسی در آن باعث کنترل بسیاری از عملکرد های آن می شود. به همین دلیل است که من تلاش می کنم این دولت سقوط نکند، زیرا فروپاشی آن مقدمه ای برای فروپاشی کشور است، اما گزینه استعفا هنوز پابرجا است، و هر وقت ببینم ماندن من فایده ای ندارد استعفا خواهم داد».