تفاهم برای باز کردن گذرگاهی امن به روی درزوی های سوریه به اردن

 شهر  باستانی تدمر در مرکز سوریه

شهر باستانی تدمر در مرکز سوریه

پس از آن که مبارزان سازمان داعش شهر تاریخی تدمر در مرکز سوریه، که ماه گذشته بر آن تسلط پیدا کرده بودند را مین گذاری کردند، «فاجعه باستانی» جدیدی در افق به چشم می خورد.

مأمون عبد الکریم مدیر کل آثار باستانی و موزه های سوریه تأکید کرد که اطلاعاتی از ساکنان شهر دریافت کرده که نشان می دهد مبارزان «داعش» معابد باستانی شهر، که در فهرست میراث جهانی ذکر شده اند را مین گذاری کرده اند. وی نسبت به تکرار سناریوی منهدم کردن آثار نمرود و الحضر توسط سازمان داعش در شمال عراق هشدار داد.

از سوی دیگر، برخی منابع فاش کردند که حکومت اسرائیل با عناصری از معارضان سوری، که در حال پیش روی به سوی پناهگاه های طائفه دروزی در جنوب سوریه هستند، به تفاهماتی دست یافتند که تضمین کننده عدم آسیب رساندن به اهالی طائفه باشد. بنا به گفته منابع، این تفاهم اجازه بازگشایی گذرگاهی امن از جبل العرب و استان سویدا در جنوب سوریه، به اردن را می دهد تا دروزی ها در صورت مجبور شدن به فرار از شهرک های خود از آن عبور کنند.