در گفت و گو با «الشرق الأوسط» نسبت به تلاش برای متشنج کردن خیابان جهت لغو انتخابات شهرداری هشدار داد

میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان

میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان

میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان از «بازی متشنج کردن خیابان» با هدف لغو انتخابات شهرداری که قرار است در بهار برگزار شود هشدار داد و گفت از آن نگران است که این تنش ها مقدمه ای برای معطل کردن انتخابات شهرداری پس از معطل کردن انتخابات ریاست جمهوری و تمدید دوباره مجلس نمایندگان باشد.

سلیمان در گفت و گو با «الشرق الأوسط» از پیامدهای لغو کمک های نظامی عربستان سعودی به ارتش لبنان سخن گفت و تأکید کرد: «روابط برادرانه ای که لبنان را با عربستان سعودی پیوند می دهد، به کمک مالی مرتبط نیست بلکه به اعتماد متقابل مربوط است، زیرا این رابطه قبل از کمک های مالی ممتاز بود و نباید این گونه بماند حتی اگر کمک های مالی به طور کل متوقف شود».

سلیمان از سخن گفتن درباره این موضوع که عربستان سعودی با لبنان بسیار تند برخورد کرد امتناع کرد و گفت: «عربستان سعودی هیچ گاه به جز نیکی به لبنان نکرده و هیچ گاه از حمایت از مقاومت لبنان در برابر اسرائیل و تروریسم کوتاهی نکرده است». وی ادامه داد: «من می پرسم، پس از این همه تحریک بر ضد عربستان سعودی و دشنام دادن به شخصیت های این کشور توسط لبنانی ها، چه انتظاری از آن داشتیم؟ آیا به این شیوه از فرزندانمان که در کشورهای حوزه خلیج حضور دارند محافظت می کنیم؟».