بیروت: ثائر عباس
تمام سلام نخست وزیر سابق لبنان نسبت به خطرات دستکاری مفاد توافقنامه طائف توسط میشال عون و گروه سیاسی‌اش هشدار داد.
 سلام در گفتگو با الشرق الاوسط گفت که موضع‌گیری میشال عون رئیس جمهور لبنان به تسریع روند تشکیل حکومت کمک نمی‌کند چرا که گروه سیاسی وی مدام در حال دستکاری قوانینی است که لبنانی‌ها بر آنها متفق شده‌اند.
 سلام در ادامه عنوان کرد قوانین فعلی انتخابات باعث تضعیف جایگاه گروه اهل سنت لبنان شده که یکی از گروه‌های اساسی است.
او همچنین نسبت به اهداف پشت پرده برخی از گروه‌های سیاسی در راستای برگزاری کنفرانسی جهت نهادینه کردن سه گانه سیاسی حکمرانی (شیعه- اهل سنت- مسیحی‌ها) به جای تقسیم حکومت به صورت عادلانه میان مسلمانان و مسیحی ها هشدار داد.
سلام به شدت با تشکیل جلسه پارلمان در سایه عدم تشکیل دولت مخالفت کرد و گفت: مساله ضرورت قانونگذاری در شرایط فعلی معنایی ندارد و اگر این اتفاق در زمان دولت نجیب میقاتی برای تمدید دوره پارلمان اتفاق افتاده بود، بر اساس ضرورت بوده تا در طول آن مدت کشور در نبود دولت به سر نبرد.
وی افزود: در حال حاضر قوانین مربوط به کنفرانس سیدر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و صرفا اقرار به آنها کفایت نمی‌کند بلکه احتیاج به امضا و دستور رئیس جمهور و کابینه آن دارد تا روش‌های تطبیق این قوانین مشخص شده و با اجرای آنها جامعه جهانی قدرت آنها را در تغییر وضعیت لبنان احساس کنند.
از نظر وی بدترین خطر در کمین لبنان تغییر قواعد توافقنامه طائف است که باعث ایجاد شرایط نامساعدی برای پروژه‌های سیدر می‌شود.
او همچنین گفت کارهایی که میشال عون می‌کند باعث ایجاد شرایط نامساعد در جهت تشکیل کابینه می‌شود که سعد الحریری مسئول تشکیل آن است. ولی خود رئیس جمهور نیز با امضای رسمی خود در این زمینه نقش دارد. این درحالی است که وی با وضع شروطی برای تشکل کابینه روند آن را دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که تعیین شکل کابینه در صلاحیت وی نبوده و از صلاحیت‌های نخست وزیر است.
وی با اشاره به هدف سعد الحریری برای تشکیل دولت وفاق ملی عنوان کرد: بهتر است که یک حکومت بی‌طرف بر سر کار بیاید تا لبنان را از این وضع نجات دهد.
َوی افزود: تاخیر در تشکیل کابینه باعث تضعیف دولت شده و حوادث زیادی به بار خواهد آورد.
سلام همچنین گفت بخش بزرگی از موانع تشکیل کابینه داخلی بوده و در خصوص تقسیم کرسی‌های کابینه است ولی یک بخش اساسی آن منطقه ای بوده و متعلق به ایران است چرا که ایران منتظر تغییرات سیاسی منطقه است تا با استفاده از حزب الله روند تشکیل دولت را تسهیل و تسریع بخشد. ایران در حال استفاده از لبنان به عنوان یکی از مهره‌های خود بوده و منتظر است تا وضعیت سوریه در سایه توافق ترکیه و روسیه و نقش آمریکا و روسیه مشخص شود.