هواداران مقتدی صدر

هواداران مقتدی صدر

دولت عراق روزگذشته اعلام کرد مقرارت منع رفت و آمد در بغداد فورا به اجرا گذاشته شده و تا مدت نامعلوم ادامه خواهد داشت.

به گفته منابع بیمارستانی، دست کم ۳ نفر در روزگذشته در جریان یورش هواداران مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی و سایر معترضان به منطقه سبز در بغداد کشته و ۲۲ نفر زخمی شدند.

معترضان در منطقه سبز به وجود فساد در دستگاه دولتی اعتراض دارند و سیاست‌های دولت را نشانه گرفته‌اند.