پادشاه عربستان سعودی مدال پارلمان عربی را برای «قدردانی از مواضع شجاعانه»خود دریافت کرد

ملک سلمان هنگام دریافت مدال درجه اول پارلمان عربی (عکس از خبرگزاری عربستان سعودی)

ملک سلمان هنگام دریافت مدال درجه اول پارلمان عربی (عکس از خبرگزاری عربستان سعودی)

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفت که «پادشاهی عربستان سعودی به لحاظ مسؤلیت پذیری در قبال ملت اسلامی و عربی، هر گونه تلاش برای اتحاد بین مسلمانان و عرب ها را حمایت کرده و تأیید می کند».

این اظهارات در هنگام سخنرانی ملک سلمان ضمن استقبال از احمد بن محمد الجروان رئیس پارلمان عربی در دفتر خود در قصر یمامه مطرح شد. وی در این دیدار مدال درجه اول پارلمان عربی را برای «قدردانی از مواضع شجاعانه در قبال قضایای ملتهای عرب و مسلمان» دریافت کرد.

ملک سلمان در این دیدار گفت: «پادشاهی عربستان سعودی از هر کسی که برای اتحاد بین مسلمانان و عرب ها تلاش کند حمایت کرده و او را تأیید می کند… پادشاهی عربستان در این مورد احساس مسؤلیت می کند. همان گونه که می دانید عربیسم از شبه جزیره عربستان آغاز شده است، و پادشاهی عربستان سعودی بیشترین مساحت از شبه جزیره را در بر دارد، آغاز اسلام و نزول وحی بر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم در مکه مکرمه و مدینه منوره بوده است، این مایه افتخار است اما مسؤلیت بزرگی است».

الجروان نیز به نوبه خود گفت که پارلمان عربی به نمایندگی از ملت بزرگ عرب و همه نمایندگان خود، افتخار دارد که مدال درجه اول پارلمان عربی را به پادشاه عربستان سعودی برای قدر دانی از مواضع شجاعانه وی تقدیم کند، تا به عنوان اولین مدال پارلمان عربی جاودان بماند.