ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام شرکت در جشنواره بزرگ سالانه مسابقات اسب دوانی جام ملک عبد العزیز – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام شرکت در جشنواره بزرگ سالانه مسابقات اسب دوانی جام ملک عبد العزیز – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی بعد از ظهر روز گذشته جشنواره بزرگ سالانه مسابقات اسب دوانی جام ملک عبد العزیز بن عبد الرحمن را افتتاح کرد.

شاهزاده سعود بن سلمان و شاهزاده فیصل بن احمد بن سلمان، پادشاه عربستان سعودی را همراهی می کردند. پادشاه مورد استقبال شاهزاده فیصل بن بندر امیر منطقه ریاض، و شاهزاده سلطان بن محمد بن سعود الکبیر و شاهزاده متعب بن عبد الله وزیر گارد ملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه اسب دوانی، و شاهزاده فیصل بن خالد امیر منطقه عسیر قرار گرفت.

ملک سلمان از نمایشگاه «پادشاهان و اسب دوانی» که به همین مناسبت برپا شده است نیز دیدن کرد.