کشف طرح «داعش» برای تقسیم عربستان سعودی به ۵ بخش و هدف قرار دادن نظامیان با شروع از نزدیکان

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته تعهد کرد به مبارزه با تفکر افراط گر و مقابله با تروریستها و از بین بردن کانون های آنها ادامه دهد. وی همچنین تعهد کرد هر کس در جنایت تروریستی القدیح شرکت کرده و یا آن را تأیید کرد، «در معرض محاسبه» قرار خواهد داشت.

جنایت القدیح روز جمعه گذشته هنگامی رخ داد که یک فرد انتحاری خود را در مسجد علی بن ابی طالب در شهرستانی از توابع القطیف منفجر کرد و منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن شد.

ملک سلمان در پیامی که به شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد و معاون نخست وزیر و وزیر کشور عربستان سعودی، فرستاد درد و ناراحتی خود را از این جنایت هولناک ابراز کرد. وی در این پیام تأکید کرد: «تمام شرکت کنندگان، برنامه ریزان، حمایت کنندگان، تأیید کنندگان این جنایت و کسانی که در این جنایت هولناک دست داشتند، مورد محاسبه و محاکمه قرار خواهند گرفت و مجازاتی که سزاوار آن ها است را خواهند دید».

در راستای تحقیقات انجام شده در حمله القدیح، وزارت کشور عربستان سعودی روز گذشته کشف کرد که سازمان تروریستی داعش طرحی را تهیه کرده که بر طبق آن فعالیت های کشور را به ۵ بخش لوجستیکی و عملیاتی تقسیم می کند، و از طریق آن سعی دارد فعالیت های میدانی و تحرکات خود را تسهیل کند، این طرح همچنین شامل تعریف یک استراتژی برای بخش های کسب و کار و همچنین تعیین یک «امیر» برای هر منطقه است.

سرتیپ بسام عطیه متخصص مبارزه با تروریسم در وزارت کشور، طی کنفرانسی مطبوعاتی توضیح داد که سازمان داعش برای بخش های پنجگانه عربستان سعودی اهدافی کوتاه مدت وضع کرده است، که از بین آن ها: نیروهای امنیتی، فتنه مذهبی و افراد مقیم در کشور هستند، و دیگر اهداف آن مانند اهداف نظامی، امنیتی و اقتصادی جزو هدف های دراز مدت هستند.

وی توضیح داد: «قابل توجه است که این سازمان تروریستی تلاش دارد نزدیکان عناصر وابسته به سازمان را مورد هدف قرار دهد، چه در ارگان های نظامی باشند یا ارگان های دیگر؛ این سازمان همچنین تلاش کرد جسد یکی از نظامیان را بسوزاند، با این حال آزمایشگاه جنایی تلاش می کند تا مطمئن شود که عملیات سوزاندن پیش از قتل انجام شده باشد یا پس از به قتل رساندن».