ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی به تمام سلام نخست وزیر لبنان ، سعد الحریر نخست وزیر پیشین لبنان، ادم شریف وزیر دفاع مالدیو، ومقامات بزرگ عربستان سعودی برای تبریک عید فطر دیدار کرد. در ان عکس ملک سلمان با شاهزاده احمد بن عبد العزیز  پذیرای تعدادی از مسوولین و شهروندان  (واس)

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی به تمام سلام نخست وزیر لبنان ، سعد الحریر نخست وزیر پیشین لبنان، ادم شریف وزیر دفاع مالدیو، ومقامات بزرگ عربستان سعودی برای تبریک عید فطر دیدار کرد. در ان عکس ملک سلمان با شاهزاده احمد بن عبد العزیز پذیرای تعدادی از مسوولین و شهروندان (واس)

مسلمانان در سراسر جهان نماز عید فطر را روزگذشته برپا کردند. همچنین شهروندان در عربستان سعودی نماز عید فطر برگزار کردند.

ملک سلمان بن عبد العزیز، پادشاه عربستان سعودی، در مسجد اعظم مکه نماز عید فطر با مسلمانان نماز خواندند.

شاهزاده فیصل بن ترکی بن عبد الله، شاهزاده بندر بن محمد بن عبد الرحمن، شاهزاده خالد الفیصل بن عبد العزیز مشاور خادم حرمین شریفین امیر منطقه مکه، شاهزاده عبد الاله بن عبد العزیز ال سعود مشاور خادم حرمین شریفین، شاهزاده احمد بن عبد العزیز ال سعود، شاهزاده مشهور بن عبد العزیز ال سعود، شاهزاده خالد بن فهد بن خالد، شاهزاده مقرن بن عبد العزیز ال سعود، شاهزاده ترکی الفیصل بن عبد العزیز، شاهزاده منصور بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده ترکی بن عبد الله بن عبد الرحمن، شاهزاده ترکی بن محمد بن سعود مشاور پادشاه عربستان سعودی، شاهزاده فیصل بن مساعد بن عبد الرحمن، شاهزاده فیصل بن عبد الله بن محمد، شاهزاده طلال بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده خالد بن مساعد بن عبد الرحمن، شاهزاده خالد بن بندر بن عبد العزیز مشاور خادم حرمین شریفین، شاهزاده دکتر منصور بن متعب بن عبد العزیز مشاور خادم حرمین شریفین با ملک سلمان نماز عید فطر نماز خواندند.