ضیافت شامی را به افتخار او ترتیب داد

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی با خوان کارلوس پادشاه قبلی اسپانیا

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی با خوان کارلوس پادشاه قبلی اسپانیا

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی ضیافت شامی را به افتخار خوان کارلوس پادشاه قبلی اسپانیا روزگذشته در قصر خود در الریاض ترتیب داد.

خوان کارلوس قبل از ضیافت شامی با تعدادی از شاهزادگان و مقامات ارشد نظامی و غیر نظامی ملاقات کرد.

پادشاه سلمان بن عبدالعزیز در شاه سلمان فرودگاه پایگاه هوایی خوان کارلوس، که روزگذشته در ریاض رسیده،  ملاقات کرده بود

این ملاقات با حضور شاهزاده فیصل بن بندر بن عبد العزیز فرماندار منطقه ریاض و خالد العباد رئیس پروتکل سلطنتی، خواکین پرز سفیر اسپانیا به عربستان سعودی و جمعی از مقامات عربستان سعودی انجام شد.