نیروگاهی در جنوب ریاض – عکس از رویترز

نیروگاهی در جنوب ریاض – عکس از رویترز

به گفته دکتر عبدالله الشهری، مدیر کل سازمان برق عربستان سعودی، پروژه شبکه برق سعودی و مصر نزدیک به نهایی شدن است.

شهری در گفتگو با الشرق الاوسط گفت که این اداره با به کارگیری کارشناسان خارجی برای کمک به نظارت بر بعضی طرح های محلی درصدد گسترش فعالیت ها است.

شهری گفت: «طرح هایی برای تفکیک توزیع از شرکت برق عربستان به شکل چندین شرکت و نیز دعوت از بخش خصوصی برای افزایش رقابت به منظور بهبود کیفیت وجود دارد.»

وی گفت که سازمان برق عربستان سعودی همچنین از سرمایه گذاری خارجی اگر به تصویب اداره کل سرمایه گذاری این کشور برسد، استقبال می کند.

شهری گفت که این سازمان در بخش اتصالات برق داخلی پیشرفت زیادی کرده و این دغدغه اصلی این سازمان بوده است.

هم اکنون یک شبکه برق بین ریاض و جده در حال ساخت است و تا سال ۲۰۱۷ تکمیل خواهد شد. این شبکه شامل یک خط فشارقوی با ظرفیت ۳۰۰۰ مگاوات است که در نوع خود در عربستان سعودی بی سابقه است.

مدیر کل سازمان برق عربستان سعودی افزود که شبکه اتصال دیگری نیز قرار است بین مدینه و تبوک ساخته شود اما ساخت آن هنوز در مراحل طراحی قرار دارد. این شبکه اگر به اجرا در آید بخش های مرکزی و شمالی عربستان سعودی را به هم متصل می کند و در همین حال می تواند به عنوان بخشی از شبکه عربستان – مصر مورد بهره برداری قرار گیرد.

انجام زیرساخت های شبکه برق مشترک سعودی و مصر قرار بود در سال ۲۰۱۵ آغاز شود اما اکنون به تاخیر افتاده است.

این طرح دو کشور را قادر خواهدساخت از طریق کابل زیرآبی به طول ۲۰ کیلومتر که از خلیج عقبه می گذرد، به تولید و اشتراک گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق در ساعات پرمصرف بپردازند.

بدین ترتیب مصر در ساعات پرمصرف در عربستان سعودی در بعدازظهر به عربستان برق منتقل خواهد کرد، و عربستان سعودی نیز در مقابل در زمان های پرمصرف مصر در شب به این کشور برق خواهد داد.

خبرگزاری رسمی سعودی اعلام کرده است که شرکت برق سعودی همچنین برای چندین طرح برق در حدود ده سال آینده که مجموع ارزش آنها به بیش از ۵۰۰ میلیارد سعودی می رسد در حال برنامه ریزی است.

این شرکت در گزارش سالانه ۲۰۱۳ خود تایید کرد که در ۱۲ هزار و ۶۴۴ شهر، شهرک و روستا در سراسر پادشاهی عربستان سعودی، مجموعا ۷ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۸۱۶ مشترک دارد که ۹۹ درصد جمعیت این کشور محسوب می شوند.

تولید برق عربستان سعودی در سال ۲۰۱۳ به ۵۸ هزار و ۴۶۲ مگاوات رسیده است، در همین حال شرکت برق این کشور درصدد آنست که تا سال ۲۰۱۸ این مقدار را ۲۰ هزار مگاوات دیگر افزایش دهد.

شهری در سخنانی در سال ۲۰۱۳ درباره به اشتراک گذاشتن برق با مصر گفته بود: «عربستان سعودی در حال ساخت یک پشتیبان اصلی است…ما انتظار داریم که در سال های آینده اتصال قوی با مصر ایجاد شود.»