به «الشرق الأوسط» گفت که از اصلاحات خلیجی در تنوع بخشیدن به در آمد استقبال می کند

دکتر محمود محیی الدین معاون اول رئیس بانک جهانی

دکتر محمود محیی الدین معاون اول رئیس بانک جهانی

دکتر محمود محیی الدین معاون اول رئیس بانک جهانی در دستور کار ۲۰۳۰ توسعه و روابط با سازمان ملل متحد و شرکت کنندگان گفت، پیش بینی می کند کشورهای خلیجی صادر کننده نفت تحت تأثیر کاهش قیمت های نفت قرار گیرند، اما وی از اقدامات اصلاحی این کشورها برای اصلاح سیاست های عمومی مالی و تنوع بخشیدن به منابع درآمد استقبال کرد.

دکتر محیی الدین در گفتگویی با «الشرق الأوسط» گفت: «طی سال ۲۰۱۶ فرصت های طلایی وجود خواهد داشت، و با جود کاهش قیمت کالاهای کشاورزی و معادن، اما کشورهای عربی می توانند در زمینه زیر ساخت های اساسی و پروژه های انرژی های تجدید پذیر را با همکاری با نهادهای مالی بین المللی مورد بهره برداری قرار دهند».