محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هنگام استقبال از پائولو جنتیلونی همتای ایتالیایی خود در تهران (آ.ب)

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هنگام استقبال از پائولو جنتیلونی همتای ایتالیایی خود در تهران (آ.ب)

در حالی که نشانه های توافق هسته ای در افق گفتگوهای بین مجموعه ۵+۱ و ایران دیده می شود، روز گذشته مقامات آمریکایی برجسته ترین اصول آن را ارائه کردند و مجلس سنای این کشور قانونی را تصویب کرد که باراک اوباما را ملزم می کند متن هر گونه توافق نامه نهایی را برای بررسی به مجلس ارائه دهد.

یکی از مقامات آمریکایی توضیح داد که توافق نامه محتمل که در مذاکرات این هفته در ژنو بررسی خواهد شد، به ایران اجازه تولید پلوتونیوم در رآکتور هسته ای تحت تأسیس اراک، که ممکن است برای مقاصد نظامی به کار گرفته شود را نخواهد داد. وی افزود که واشنگتن به اصل عدم اجازه به ایران برای استفاده از کارخانه فردو برای غنی سازی اورانیوم، پایبند است. در این صورت برای غنی سازی اورانیوم تنها اجازه استفاده از رآکتور نطنز به تهران داده خواهد شد. این مقام آمریکایی ادامه داد که رسیدن به هر گونه توافقی باید تضمین کننده این باشد که ایران برای جمع آوری مواد جهت ساخت بمب هسته ای لا اقل به یک سال زمان نیاز داشته باشد.

در همین راستا، اعضای مجلس سنای آمریکا در ساعات پایانی روز گذشته قانونی را تصویب کردند که کنگره را ملزم می کند هر گونه توافقی را با تهران پیش از تصویب بررسی کند.

این قانون پرزیدنت اوباما را ملزم می کند که پیش نویس نهایی هر توافق نامه ای را، ظرف ۵ روز از دستیابی به آن، به کنگره ارائه دهد. این قانون همچنین اوباما را از به تعلیق در آوردن یا لغو تحریم ها بر ایران، که کنگره آن را تا ۶۰ روز پس از رسیدن به توافقنامه مجاز می داند، منع می کند.