۱۰ وزیر جدید در برابر رئیس جمهور سوگند یاد کردند

عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به همراه وزیران جدید – عکس از الشرق الأوسط

عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به همراه وزیران جدید – عکس از الشرق الأوسط

در تلاشی برای دور زدن نبرد آتی پارلمان، کابینه مصر به ریاست مهندس شریف اسماعیل حدود یک سوم وزرای خود را تغییر داد و ۱۰ وزیر جدید تعیین کرد. این تغییرات بخش  کسب و کار عمومی، و تغییر تعدادی از وزارت خانه های خدماتی و اقتصادی، و در رأس آن ها وزارت دارایی را شامل شد، که امید می رود عملکرد دولتی را که طی دوره گذشته با انتقادات گسترده ای مواجه شده بود بهبود دهد.

وزیران جدید روز گذشته، و تنها چهار روز مانده به قرائت بیانیه دولتی در برابر پارلمان ، که قرار است یکشنبه ۲۷ مارس قرائت شود، در برابر عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر سوگند یاد کردند. نخست وزیر گفت که چشم انداز روشنی برای غلبه بر چالش ها و وضع برنامه هایی برای مقابله با آن دارد.

اسماعیل در سبتامبر (مهر ماه) ۲۰۱۵ به نخست وزیری رسید. بر اساس قانون اساسی دولت باید برنامه خود را به منظور کسب اعتماد به پارلمان ارائه کند، در غیر این صورت با توجه به ماده ۱۴۶ از قانون اساسی برکنار می شود.

نخست وزیر در مورد علل تغییر وزیر دارایی گفت: «نشانه ها روشن است و کسری بودجه وجود دارد اما مهم کنترل آن و وضع کردن راه حل های ریشه ای برای آن است».