به «الشرق الأوسط» گفت رئیس جمهور آینده آمریکا باید آسیب های فعلی را جبران کند

 فرانسیس تاونسند، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش پسر

فرانسیس تاونسند، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش پسر

فرانسیس تاونسند، مشاور امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش پسر، تأکید کرد با کشورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی، نسبت به تغییر مواضع سیاسی دولت پرزیدنت باراک اوباما در خصوص این کشورها ، با آن ها احساس «همدردی» می کند.

تاونسند در گفت و گویی با «الشرق الأوسط» گفت: «در حالی که کشورهای منطقه احساس می کنند به طور قابل توجهی از سوی ایرانیان احاطه شده و در خطر هستند، می بینند که متحد استراتژیک آن ها، ایالات متحده، طرف دشمنی را گرفته است که عربستان سعودی نسبت به آن به ما هشدار داده بود، اما دولت اوباما سفارش ها را رعایت نمی کند».

تاونسند تأکید کرد کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای خلیج، برای آسیب هایی که در روابط تاریخی میان آن ها و ایالات متحده به وجود آمده، احساس «نوعی خیانت» می کنند. وی ادامه داد: «در مقاصد بسیاری، امنیت ما و امنیت متحدان ما در منطقه به طور نزدیکی مرتبط بود. عربستانی ها در کنار ما با تروریسم مبارزه کردند، و عربستان سعودی در زمینه مبارزه با تروریسم، یکی از قوی ترین متحدان ما و قدرتمندترین آن ها در منطقه بر ضد سازمان القاعده بود».

تاونسند در پاسخ به سؤالی مبنی بر اقداماتی که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده به منظور بازگرداندن اتحاد سنتی عربی- ایالات متحده آمریکا، باید در منطقه انجام دهد گفت: «از نظر من، این امر نیازمند بازگرداندن اعتماد است تا قادر به ایجاد روابط شد. در حالی که پرزیدنت اوباما در سیاست های محلی دستاوردهای زیادی محقق کرد، به متحدان سنتی در منطقه، که منشاء تاریخی دارند و در انزوا نیستند، آسیب های بسیاری رسیده است. نه تنها روابط ما با شرکای عربستانی ما آسیب دید، بلکه با امارات و بحرین نیز روابطمان آسیب دید».