امام مسجد: به او خوش آمد می گویم و سپس از او می پرسم آیا هنوز ما را تهدید می دانی؟

دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا

دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا

نمایندگان جامعه مسلمانان اسکاتلند روز گذشته از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا خواستند در طول سفری که ماه جاری برای افتتاح یک ورزشگاه گلف به نام خودش به اسکاتلند خواهد داشت از مساجد بازدید کند.

هدف صاحبان این دعوت، شناساندن اسلام به نامزد جنجال برانگیز ریاست جمهوری آمریکا، و تحت فشار گذاشتن او برای تغییر افکار منفی اش نسبت به مسلمانان است.

یحیی باری امام مسجد مرکزی در ادینبورگ گفت پذیرفتن دعوت از سوی ترامپ برای آشنایی با مسلمانان اسکاتلند، ممکن است به او نشان دهد که اسلام یک دین افراطی نیست. وی افزود: «به او خواهم گفت.. دونالد به مسجد ما خوش آمدی، آیان هنوز هم مسلمانان را تهدیدی برای تمدن غرب می بینی؟».

از سوی دیگر، ویلی رین رهبر «حزب لیبرال دموکرات» اسکاتلند گفت ترامپ باید شخصاً ببیند مسلمانان محلی برای ارتباط بین ادیان و کمک به نیازمندان چه کار می کنند.