صفر علی برات لو در میان تظاهر کنندگان یک عکس «سلفی» گرفت

صفر علی برات لو مسؤل امنیت در تهران

صفر علی برات لو مسؤل امنیت در تهران

به نظر می رسد ، رهبری ایران با عقب نشینی از موضع گیری سابق خود، در تلاش است بحران دیپلماتیکی که با عربستان سعودی آغاز شد را مهار کند، که این امر در تغییر لهجه آیت الله ها و همچنین برکناری مسؤل امنیتی درجه اول پایتخت نمایان شد.

از دیگر نشانه های عقب نشینی، شروع رسانه های دولتی ایران به سخن گفتن در مورد «خطای» حمله به نهادهای دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد است. خبرگزاری رسمی ایران «ایرنا»، که گروهی وابسته به هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین آن را مدیریت می کند، اقدام به نشر مقالاتی کرد که حمله به ساختمان های هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی را «اشتباهات» و یا «اقداماتی از سوی مزدوران» توصیف کرد که قصد دارند افکار عمومی جهان را بر ضد ایران تحریک کنند.

صفر علی برات لو، افسر نیروهای بسیج و مسؤل امنیت در تهران که یکی از مسؤلان مستقیم حمایت از هیئت های دیپلماتیک در پایتخت است، یکی از اولین قربانیان تغییر لهجه ایران بود.

برات لو، در صبحگاه همان روز، از خیابانی که شاهد حمله به سفارت عربستان سعودی بود بازدید کرد و تعدادی عکس «سلفی» در میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان گرفت.