journalists-killed-in

سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که ۱۱۰ روزنامه نگار از سرتاسر جهان در کشورهای  سوریه وعراق وفرنسه امسال کشته شدند.

این نهاد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حفاظت از خبرنگاران خواستار شد، همچنین گفت که ۲۷ شهروند روزنامه نگار و ۷ همکاران با رسانه ها کشته شده اند.

بیشتر کشورها که در آن روزنامه نگاران کشته شدند: عراق، سوریا، فرنسه، یمن، جنوب سودان، هند، مکزیک و فیلیپین است

این نهاد دیده بان در جمع بندی سالانه خود اعلام کرده است که ۹ روزنامه نگار در عراق و۹ روزنامه نگار در سوریه و۸ روزنامه نگار در فرنسا پس از حادثه چارلی ابدو کشته شده اند، گزارش این نهاد اشاره کرد که عراق و سوریه از خطرناک ترین مناطق جهان برای روزنامه نگاران در سال ۲۰۱۵ بوده اند.

این گزارش نقش فزاینده گروه های غیردولتی از جمله تروریست هایی نظیر داعش را در اعمال خشونت علیه روزنامه نگاران برجسته ساخته است.