آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از مردم مقدونیه خواست تا با غنیمت شمردن «فرصت تاریخی» رفراندوم اواخر ماه جاری، نام کشورشان را هم به «جمهوری مقدونیه شمالی» تغییر دهند.

 میرکل روز شنبه درنشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر مقدونیه زوران زائف در اسکوپیه، پایتخت مقدونیه گفت «موفقیت این رفراندوم بستر مناسبی برای تثبیت موقعیت مقدونیه در اروپا می شود. او افزود «روز رفراندوم روز سرنوشت سازی برای مردم مقدونیه است و دستکمی از رفراندوم ۲۷ سال پیش که منجر به استقلال مقدونیه شد ندارد.»

از سوی دیگر، زائف از نقش میرکل برای رسیدن به توافق برای تغییر نام کشورش قدردانی کرد و گفت این توافق موجب تثبیت موقعیت مقدونیه در اتحادیه اروپا و ناتو شد. توافق بین زوران زائف نخست وزیر مقدونیه و اکسیس سیپراس به حدود ۲۷ سال اختلاف بین دو کشور همسایه پایان داد.