مردم یمنی پرچم این کشور را به احتزاز در آوردند - عکس رویترز

مردم یمنی پرچم این کشور را به اهتزاز در آوردند – عکس رویترز

از آغاز قرن گذشته، مخلوطی از ملیت ها و گروه های قومی در عربستان سعودی و کشورهای خلیج کار کرده اند. و در همین حال میلیونها نفر از آنها در توسعه کشورهای حوزه خلیج نقش داشتند و کارگران یمنی نیز از اولین کسانی بودند که نام آنها به عنوان نیروی کار در عربستان ثبت شده است. برخی از یمنی ها مقیم خارج شدند و تابعیت گرفتند و شهروندانی شدند که از حقوق شهروندی برخوردار هستند و همچنین وظایفی نیز به عهده دارند. برخی از آنها پیش از بازگشت به کشورشان سالها کار کردند. و برخی از آنها همچنان در کشورهای همسایه مشغول به کار هستند. می توان گفت که نیروی کار یمن، بهترین کارگر و بهترین نیروی انسانی است که توانست با شهروندان خلیج همزیستی داشته باشد. این برای کسر شان ملیت های دیگر نیست بلکه به علت همسایه بودن یمن است و جدا از همگرایی آداب و رسوم و سنت های یمنی ها با کشورهای خلیج، یمن یکی از کشورهای جزیره عربی به شمار می آید.

اگر دولت و ملت یمن از جایگاه ویژه ای برخوردار نبود، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج برای یاری رساندن و نجات آن از کودتای شبه نظامیان حوثی اقدام نمی کردند. اگر یمن از اهمیت سیاسی و اجتماعی بین کشورهای منطقه برخوردار نبود، این کشورها برای ایستادن در کنار کشور برادر خود خطر نمی کردند. صرف نظر از جنگ جاری میان نیروهای ائتلاف از یک سو و حوثی ها و صالح از سوی دیگر، از صدها هزار کارگر یمنی در کشورهای خلیج، مانند سابق، استقبال خواهد شد. «طوفان قاطع» بر ضد آنها نیست، در حالی که آنها هیچ دخالتی در آن ندارند، و کشورهای خلیج هیچ گاه ملتی را به علت اقدامات نظام آن مجازات نکرده است و با آنها دشمنی و یا عداوت نکرده است؛ آنگونه که برخی کشورها با شهروندان خلیجی برخورد می کنند. و باید در اینجا تأکید کنم که شبه نظامیان حوثی اصلاً نه نماینده یمنی ها هستند و نه نظام حاکم بر یمن به شمار می روند.

تعداد یمنی تنها در عربستان در حدود ۸۹۰ هزار نفر تخمین زده می شوند. و خانواده های آنها بر وجوه ارسالی فرزندان مهاجر خود تکیه دارند. بر طبق آمار رسمی تعداد کارگران یمنی در عربستان در مرکز چهارم، پس از هند و مصر و پاکستان قرار دارند. و این بدین معناست که صدها هزار نفر از یمنی ها به طور عمده بر وجوه ارسالی از سوی این افراد تکیه دارند، که در چنین شرایط بحرانی که در کشور آنها وجود دارد، این امر نباید به خطر بیفتد. اما از بعد اجتماعی، تاریخ خلیجی ها شاهد عمق روابط با کارگران یمنی است که به ندرت دچار بحران شده است. همچنین از کارگران یمنی ، با وجود در صدر قرار گرفتن تعداد نیروی کار انسانی در کشورهای شورای همکاری خلیج، هیچ رفتار یا اقدامات دسته جمعی صورت نگرفته است که بین آنها و حکومت و ملتهای خلیجی مانعی ایجاد کند.

حکومت عربستان کار خوبی کرد که بنا به اظهارات سخنگوی رسمی وزارت کار، به یمنی های مقیم اطمینان داد که «طوفان قاطع»، به هیچ عنوان اوضاع آنها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. این در حالی است که خود یمنی ها از پیوند موجود بین آنها و کشورهایی که در آنها کار می کنند به خوبی آگاهند، پیوندی که نه تغییر خواهد کرد و نه تحت تأثیر نبردهای کنونی، که اساساً برای بازگرداندن ثبات به کشورشان است، قرار خواهد گرفت. علاوه بر این پیوندی که بین یمنی ها و شهروندان کشورهای خلیج است بزرگ تر از آن است که تحت تأثیر تلاش برای جو سازی و بی اعتبار کردن آن قرار گیرد. و این درست برعکس چیزی است که حوثی ها سعی می کنند انجام دهند، همانند اظهارات محمد عبدالسلام سخنگوی آنها، در آستانه «طوفان قاطع» که گفت: کشورهای خلیج بر ضد کارگران یمنی آماده شوید. گویی که می خواست بین کارگران یمنی و دولت های خلیج فاصله بیندازد.

یمنی ها در کشورهای خلیج دهه های طولانی کار کرده اند در حالی که هیچ کس نمی دانست مذهب آنها زیدی است یا شافعی. این کافی بود که آنها برادرانی از جزیره عربی هستند. رابطه ای که آنها را با اهالی کشورهای خلیج پیوند می دهد، رابطه ای محترمانه و قابل ستایش باقی خواهد ماند و تحت تأثیر اتفاقات سیاسی و تنش های منطقه ای قرار نخواهد گرفت. حتی اگر برخی محافل در این جا و آن جا سعی کنند که در رابطه ریشه ای یمنی ها با خویشاوندان خلیجی آنها شکاف ایجاد کنند.