تونس – المنجی السعیدانی

مراسم بزرگداشت یاد و خاطره محمود درویش شاعر برجسته فلسطینی (۱۹۴۱-۲۰۰۸) (۱۳۱۹-۱۳۸۷) به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت او در تونس برگزار شد. این مراسم با عنوان «محمود درویش؛نویسنده روشنگر» در واقع یک رویداد فرهنگی در راستای احیای شکوه اشعار درویش و بزرگداشت میراث شعری و زندگی این شاعر بزرگ بود.

این رویداد مهم فرهنگی شامل برنامه های گوناگونی مثل شعرخوانی و نقد اشعار محمود درویش بود. نمایشگاه خوشنویسی عربی توسط یاسر الجرادی و نیز اجرای موسیقی توسط گروه تونسی «الشیخ امام» و قانون نوازی واصف الجریدی از دیگر برنامه های مراسم بود.

طرح برگزاری این رویداد فرهنگی از سوی سلافه خالد موسی نویسنده سودانی و با همکاری رمزی العموری و سحر التلیلی از تونس مطرح شد.

این مراسم با حضور چشمگیر چهره های برجسته عرب مثل عبد الله المریش از سوریه و خانم ثوره حوامده نویسنده و رمان نویس فلسطینی برگزار شد. سخنرانی حوامده درباره خود محمود درویش با عنوان «محمود درویش میان هویت فلسطینی و دغدغه عربی و انسانیت» بود.

عبد اللطیف عبید معاون دبیر کل اتحادیه عرب در این مراسم گفت «هر چند سیاست در اولویت دستور کار اتحادیه عرب قرار دارد اما این نهاد از خدمات همه نمادهای فرهنگی عرب تقدیر می کند.»

البته برنامه این مراسم تنها به شعرخوانی محدود نشد بلکه چندین فیلم مستند درباره محمود درویش به عنوان نماد قدرت مساله فلسطین پخش شد.

آثار شعری محمود درویش از لحاظ تحول در شعر عرب و کاربرد مضامین مدرنیته و نماد پردازی و استفاده از واژگان نو و غیر متعارف بی نظیر قلمداد می شود.

به گفته شاعران و نویسندگان حاضر در این مراسم که روز شنبه و یکشنبه (اول و دوم دسامبر-۱۰و۱۱ آذر) برگزار شد،محمود درویش آثار جاودانه و فرای زمان و مکان از خود به یادگار گذاشت. اشعار سیاسی و فکری محمود درویش تفکیک ناپذیر هستند و سهم غیر قابل انکاری در فرآیند آزاد سازی و مبارزه در راه فلسطین -مساله اصلی جهان عرب- داشتند.