ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی به هنگام استقبال از حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی در نشستی با حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی، در قصر یمامه، روابط دو جانبه و زمینه های همکاری بین دو کشور را مورد بحث قرار داد.  دو طرف همچنین تحولات اوضاع در منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

این جلسه با حضور شاهزاده فیصل بن بندر بن عبد العزیز، امیر منطقه ریاض، و شاهزاده متعب بن عبدالله بن عبد العزیز وزیر گارد ملی، و شاهزاده  محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور، و دکتر إبراهیم بن عبد العزیز العساف وزیر دارایی، و دکتر عصام بن سعد بن سعید وزیر دولت و عضو شورای وزیران، و دکتر عادل بن زید الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی، و دکتر نزار بن عبید مدنی وزیر دولت در امور خارجه برگزار شد.