منابع رسمی ترکیه گفتند شرایط رهبران احزاب کمکی به راه حل نمی کند

کاخ سفید جدید، در گوشه تصویر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیده می شود

کاخ سفید جدید، در گوشه تصویر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیده می شود

منابع رسمی ترکیه به «الشرق الأوسط» گفتند که شرایط احزاب مخالف برای تشکیل حکومت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه، که ریاست آن را رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عهده دارد، ممکن است کمکی به یافتن راه حل نکند.

این منابع از تلاش برای «تحقیر» اردوغان، که حزبش در انتخابات پارلمانی اخیر پیروز شد اما موفق به کسب اکثریت کرسی ها نشد، هشدار دادند. این موضوع در پاسخ به سؤالی درباره شرط دو حزب جمهوری خواه ملی و جنبش خلق مطرح شد، که شرط خود را برای ورود به هر ائتلافی ، خروج اردوغان از کاخ مجلل جدیدی که به «کاخ سفید» مشهور است، و اردوغان پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور به آن منتقل شده بود، و بازگشت او به کاخ قدیم ریاست جمهوری در چانکایا عنوان کردند. این دو حزب مخالف طی مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بودند که اردوغان را مجبور به ترک کاخ کنند. گفتنی است که ساخت این کاخ با انتقادات زیاد مخالفان، به علت «اسراف بیش از حد» مواجه شده بود.

اردوغان نیز به نوبه خود اشاره کرد، در صورتی که حزب وی و مخالفان اصلی، طی مهلت قانون اساسی که ۴۵ روز می باشد، موفق به تشکیل حکومت جدیدی نشوند، به انتخابات زود هنگام متوسل خواهد شد. وی گفت: «انتخابات حتمی خواهد بود».