از «الشرق الأوسط» بازدید کرد و با کارکنان آن ملاقات کرد

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در حال خواندن روزنامه «الشرق الأوسط» به هنگام بازدید از   مقر روزنامه در لندن – عکس از الشرق الأوسط

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در حال خواندن روزنامه «الشرق الأوسط» به هنگام بازدید از مقر روزنامه در لندن – عکس از الشرق الأوسط

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس کشور امارات متحده عربی و رئیس شورای وزیران و حاکم دبی، بر روابط قوی میان عربستان سعودی و امارات، و پایه های مبتنی بر آن تاکید کرد. وی همچنین از قدر دانی دولت امارات از نقش عربستان سعودی در تقویت پایه های امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.

شیخ محمد بن راشد با بیان باور عمیق و اعتقاد راسخ خود به محوریت نقش عربستان سعودی به رهبری ملک سلمان بن عبد العزیز، عربستان سعودی را سنگ بنای خروج منطقه عربی از وضعیت بی ثبات کنونی دانست.

شیخ محمد بن راشد این سخنان را به هنگام بازدید از مقر روزنامه «الشرق الأوسط» در لندن پایتخت انگلیس بیان داشت. وی به هنگام رسیدن به ساختمان خانه مطبوعات عربی، مورد استقبال سلمان بن یوسف الدوسری، سر دبیر روزنامه قرار گرفت و غرور و افتخار خود را از جایگاه و تأثیر گذاری این روزنامه عربی بین المللی بیان کرد.

شیخ محمد بن راشد که با کارکنان این روزنامه دیدار کرد، تلاش های «الشرق الأوسط» برای ارائه کار حرفه ای و ممتاز را، با ارزش دانست و به جایگاه عالی این روزنامه نزد عموم خوانندگان عرب اشاره کرد و گفت: «الشرق الأوسط» همیشه به عنوان روزنامه بین المللی عربی باقی خواهد ماند. وی تأکید کرد که بازدید او برای بیان صداقت احساسات وی نسبت به روزنامه و تأثیر گذاری قوی آن در سطح بین المللی است. شیخ محمد همچنین نقش هوشیارانه مطبوعات و رسانه های عربی در انتقال حقیقت به خوانندگان عرب را مورد ستایش قرار داد.