نوری المالکی نخست وزیر عراق

نوری المالکی نخست وزیر عراق

نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد دولتش قصد دارد پیوندی میان اعضای قبیله های استان انبار با نیروهای پلیس و ارتش برقرار کند.

در بیانیه ای که اوایل هفته جاری منتشر شد، مالکی تاکید کرد قبیله های استان انبار همراه نیروهای دولتی با شبه نظامیان القاعده در این منطقه مبارزه کردند و اینک با نیروهای امنیتی همکاری نزدیکتری خواهند داشت.

مالکی که در بیانیه خود درباره ناآرامی هایی که این استان غربی عراق تجربه کرده، گفت: «اگر اتحاد دولت های محلی در استان انبار و قبیله های این استان نبود، و اگر شجاعت ارتش عراق نبود، پیروزی بر تروریسم ممکن نمی شد.»

نخست وزیر عراق گفت: «تمام ساکنان این استان در شکست داد گروه های تروریستی و پاکسازی شهر رمادی و دیگر شهرها از جنایتکاران سهیم بودند. دولت به برنامه ها و تدابیری رهبران استان انبار و قبیله ها اندیشیدند و به دولت ارائه کردند، احترام می گذارد.»

روز سه شنبه گزارش هایی مبنی بر بروز درگیری ها در شهر رمادی منتشر شد و هم چنین به گزارش شاهدان عینی مبارزان القاعده که صورت های خود را با ماسک پوشانده بودند، در یکی از گذرگاه های اصلی شهر فلوجه ایست بازرسی ایجاد کرده بودند و از کسانی که از این مسیر عبور می کردند، می خواستند کارت شناسایی خود را نشان دهند.

گزارش شده است که ۲۱ شبه نظامی در شمال بغداد در کمپ آموزشی شبه نظامیان حین آموزش بمب گذاری خودرو کشته شدند.

مالکی گفت: «دولت با همه همکاری می کند تا این تدابیر را اجرایی کند و تصمیمات جدیدی برای حمایت از قبیله هایی که با تروریسم مبارزه می کنند، می گیرد و اعضای آنان را به ارتش و نیروهای پلیس پیوند می دهد.»

مالکی اعلام کرد: «بودجه لازم برای جبران خسارت هایی مالی و جانی که به مردم وارد شده در نظر گرفته شده است و تکریم شهدا و خانواده های آنان و بازسازی شهر در اولویت های ما است. اعمال اصلاحات اساسی در نیروهای امنیتی برای دوباره برقراری ثبات و زندگی عادی در استان ها را هم در نظر داریم.»