دولت طرابلس از کنار رفتن به نفع السراج خودداری می کند

لیبی

لیبی

روز گذشته پس از آن که دولت  و پارلمان طرابلس اعلام  کردند در قدرت باقی می مانند، و آن چه در مورد آمادگی آن ها برای کناره گیری از قدرت گفته می شود را تکذیب کردند، صحنه سیاسی لیبی پیچیده تر شد. آن ها گفتند برای حل و فصل اختلاف حقوقی با شورای ریاستی دولت آشتی ملی، که توسط سازمان ملل پیشنهاد شده، به دادگاه عالی قانون اساسی مراجعه خواهند کرد.

اما علی رغم این وضعیت، دولت آشتی ملی به ریاست فایز السراج قدم های خود را در قدرت تثبیت کرد و روز گذشته از تمامی وزارت خانه ها و نهادها خواست از آرم آن استفاده کنند. دولت آشتی ملی همچنین از بانک مرکزی و دیوان محاسبات خواست حساب های وزارت خانه ها و نهادهای دولتی و مؤسسات دولتی را به جز حقوق کارمندان دولت مسدود کند.

از سوی دیگر و در حرکتی در حمایت از دولت آشتی ملی، شورای عالی دولتی که تازه تشکیل شده است، عبد الرحمن السویحلی را به عنوان رئیس خود انتخاب کرد.