قانون جدید بین حقوق کارگران و کارفرمایان تعادل ایجاد می کند

پرچم قطر

پرچم قطر

قطر اعلام کرد که سیستم کفالتی که انتقادهای گسترده ای دارد را لغو می کند، و آن را با قانون دیگر تغییر می دهد به طوری که به کارگران خارجی در سفر و انتقال قراردادهای آنها به بخش های دیگر کشور کمک می کند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، «قانون تنظیم ورود و خروج مهاجران واقامت آنها» را تصویب کرد، و قرار است این قانون یک سال پس از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی به اجرا در آید.

قانون جدید حقوق کارگران، کارفرمایان و خانواده های آنها را، از طریق سازمان اقامت، کار و سفر در داخل و خارج و حرکت وانتقال را حمایت خواهد کرد. همچنین کارگران حق دارند که قبل از انقضای قرارداد کار، از شغلی به شغل دیگر منتقل شوند، اما این کار باید با رضایت کارفرما و مراجع ذیصلاح و وزارت کار و امور اجتماعی صورت گیرد.

 این قانون همچنین اجازه انتقال از یک کار بلافاصله پس از انقضای مدت قرارداد را می دهد . همچنین در مورد قراردادهایی که مدت آن ها نا مشخص است، بعد از ۵ سال از کار، کارگر حق دارد به کار دیگری منتقل شود.