ابوظبی – الشرق الاوسط آنلاین

دکتر انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت کشورش در برابر تهدیدهای ایران و به خطر انداختن ثبات و امنیت منطقه دست روی دست نمی گذارد.

او در اظهاراتی در چهارمین سمینار استراتژیک ابوظبی افزود «نقش آفرینی ایران روز به روز بدتر می شود و این کشور از تنش های فرقه ای و جنگ های نیابتی در برخی کشورهای منطقه حمایت می کند».

این سمینار توسط مرکز سیاست های امارات وبا همکاری وزارت خارجه این کشور برگزار می شود.

قرقاش یادآور شد « آگاهی بین المللی درباره ضرورت مقابله با مداخله گری های ایران در منطقه عربی که با کم رنگ شدن نقش گروه های تندرو بعد از شکست «داعش» در موصل و رقه و عقب نشینی «القاعده» در یمن همزمان شده افزایش یافته است. این دو موضوع و نیز مساله توقف حمایت های قطر از تروریسم منجر به افزایش فرصت ها برای دست یابی به راهکار سیاسی کشمکش ها در سوریه و لیبی و یمن می شود.»
او خاطر نشان کرد «راهکار جایگزین شرایط نابسامان کنونی در منطقه در پیش گرفتن استراتژی مبتنی بر برقراری ثبات است. امارات بر این باور است که این استراتژی باید بر پایه قدرت عربستان سعودی و برنامه های توسعه محور این کشور ونیز حفظ ثبات مصر استوار باشد.»
قرقاش به پنج اهرم برای توانمند سازی کشورهای عربی اعتدال گرا برای در نظر گرفتن برنامه مشترک ترقی خواهانه اشاره کرد. عدم مدارا با تروریسم و حامیان آن و اقدام مشترک برای مقابله با دخالت های خارجی در امور عربی و گسترش همکاری بین کشورهای عربی دارای حاکمیت مستقل و ایجاد راهکارهای سیاسی برای کشمکش های منطقه و بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی از طریق تدبیر و توسعه اقتصادی از جمله این شروط هستند.
در این سمینار که چهره های شاخص سیاسی و اقتصادی در سطح بومی و منطقه ای در آن شرکت کردند مسائل مهمی از جمله امنیت خلیج و تهدیدهای ایران در منطقه و قدرت نرم امارات در روابط بین الملل و مسائل تروریسم و نیز بحران قطر مورد بررسی قرار گرفتند.