گروه های تروریستی

گروه های تروریستی

رسانه های تروریسم، از «القاعده» و شاخه های آن گرفته تا «داعش»، عاری از حتی از یک سکانس سریع و گذرا یا ناخواسته می باشد، که یکی از عناصر این سازمان را در حال خواندن کتاب یا مطالعه مرجعی نشان می دهد. می توان در مورد ۳ دوره صحبت کرد که نسخه های «القاعده» در آن تنوع یافت. در ابتدا آغاز افسانه ای، و انتشار نوشته های عبدالله عزام درباره معجزه ها و رویاهای «مجاهدان»، آنهم به روش روایت کردن داستان هایی که خالی از غلو و دروغ نبود، کلید تغییر افراد بسیاری از نسل دهه هشتاد (نسل کتابچه ها و نوارهای کاست اسلامی) شد.

مرحله دوم تولیدات مختلفی داشت بطوری که کادرها و عناصر سازمان های معتدل و افراطی را هدف قرار داده بود. تألیفات به صورت مستقیم با واقعیت ها برخورد می کرد، آنهم یا با تکفیر مستقیم برخی کشورهای اسلامی یا با پاسخ به برجسته ترین علمای دوران معاصر. الظواهری و ابومصعب سوری از شانس بیشتری برخوردار بودند، چرا که الظواهری از تجربه خود کتابی در انتقاد از «اخوان» نوشت، و ابو مصعب سوری، مهم ترین وبلاگ های افراطی گری معاصر، یعنی «مقاومت اسلامی معاصر»، را نوشت.

نگاهی سریع به مخازن اطلاعاتی تروریسم در اینترنت (یعنی مرحله سوم)، ما را به سوی مجموعه ای گسترده شامل خلاصه ای نظامی، امنیتی و عقیده ای، هدایت می کند که به توسعه فیزیکی مبارزان، کمک های اولیه، آموزش اسلحه و انفجارها پرداخته است.