منابع: پایتخت  آن شهر الکفره یا شهر ربیانه خواهد بود

سربازان لیبیایی پس از درگیری با شبه نظامیان افراطی در کنار یک خودروی زرهی – عکس از رویترز

سربازان لیبیایی پس از درگیری با شبه نظامیان افراطی در کنار یک خودروی زرهی – عکس از رویترز

منابع مسؤل در پایتخت لیبی فاش کردند برخی از نزدیکان عیسی عبد المجید یکی از رهبران قبیله التبو در حال بررسی گزینه استقلال قبیله در کشور کوچکی در جنوب لیبی در مرز با کشور چاد هستند اما عبد المجید از اظهارنظر درباره این اطلاعات خودداری کرد.

این منابع برای «الشرق الأوسط» افزودند نزدیکان رهبر التبو در روزهای اخیر به چندین کشور اروپایی و آفریقایی سفر کردند و موضع اعلام استقلال قبیله التبو را مورد بحث قرار دادند، به طوری که پایتخت آن شهر الکفره در جنوب شرقی لیبی یا شهر ربیانه باشد.