لبخند کودکان فلسطینی- عکس از آژانس عکس خبری اروپایی

لبخند کودکان فلسطینی- عکس از آژانس عکس خبری اروپایی

در سایه حملات سیستماتیک برای ابراز تردید درباره مشارکت ملی تجار در اجتماعشان و تعامل آنها با ابتکار عمل های نیکو و خیریه و نقش اجرایی این تجار در انجام مسئولیت های اجتماعی، ناگزیر باید کسی را که تلاش می کند تفاوت هایی را ایجاد کند و روشی متمایز خلق کند را ستود. این تاجر موفق عبدالمحسن الحکیر “ابو خالد” نام دارد.

در این رابطه به عنوان راه و روشی برای عمل خیریه و تجاری از حدیث پیامبر اسلام (ص) استفاده می کنم که می فرماید: «لبخند زدن تو به روی برادرت صدقه است.» ابوخالد در فعالیت های تجاری خود راه لبخند را در پیش گرفته است. وی نه تنها در کارهای خود این روند را در پیش گرفته است بلکه به طور جدی و حرفه ای درباره این موضوع فکر کرد تا اینکه در نهایت انجمن سعودی لبخند را تاسیس کرد.

هدف این انجمن کاهش میزان تنش و از بین بردن عبوس بودن و گسترش شادی و انتشار روحیه مثبت در میان مردم ساکن عربستان و میلیون ها زائر در این کشور است. انجمن لبخند برای اجرایی کردن این هدف دیدارها، سمینارها و دوره هایی را برای آگاه کردن مردم نسبت به اهمیت لبخند برگزار کرده است به ویژه اینکه جامعه عربستان سعودی به محافظه کاری و روی خوش نداشتن در مقابل دیگری معروف شده است در نتیجه فرهنگ تثبیت کردن لبخند نوعی از انتشار ایدئولوژی پذیرش و شکستن مدون موانع یخی در میان مردم می باشد.

اما این فکری که لبخند زدن و از بین بردن اندوه مردم را تشویق می کند از باب احساس مسئولیت اجتماعی در سطوح بالا و وابستگی ملی صادق صورت می گیرد، این فکر توسعه پیدا کرد تا شامل معرفی گروهی از اتاق های هتل ها شود اتاق هایی که رایگان است یا قیمتی واقعا نمادین دارند و برای همراهان بیماران و خانواده های آنها اختصاص دارند که سختی سفر را تحمل می کنند و از روستاها و شهرهای عربستان به شهرهای اصلی می آیند که مراکز اصلی درمانی در آنها مستقر است.

این اتاق های متمایز و مجهز به خدمات رسانی محترمانه در نزدیکی مراکز بیمارستانی بزرگ قرار دارند. نکته بارز این پروژه ها گسترش جغرافیایی دقیق آن در تمامی شهرهای عربستان سعودی بدون هر گونه تبعیض است.

هنگامی که فرهنگ لبخند، ستون و پایه اعمال خیریه و پروژه های مسئولیت اجتماعی می شود، ارزش مضاعفی پیدا می کند. ابوخالد در نامه ها، ارتباطات و مصاحبه های خود سعی می کند به طور عملی و نه از باب شعار، این مساله را محقق کند. این مساله در سطح خانواده، محیط کار و کارمندان وی انعکاس یافته است.

تصویری که از سعودی ها وجود دارد این است که آنها ناراحت و عبوس هستند و به راحتی لبخند نمی زنند و ابوخالد مردی که طلایه دار فعالیت های توریسم در عربستان به شمار می رود از آغاز فعالیت های تجاری خود به میهمانان و کارکنان خود خوشامد می گفت، این امر بر یک روش فکری کامل انعکاس پیدا کرد و به فرهنگی تبدیل شد که در حال حاضر اجرا می شود و طیف ها و طبقات مختلف در مواقع گوناگون از آن استفاده می کنند.

ما شاهد این موفقیت ها در بودجه ها و گزارش های مالی و بیانیه های اداری نیستیم اما در محافل اجتماعی و اقتصادی به حق و با افتخار درباره تجار مخلص و میهن دوست شهادت می دهیم تجاری که عربستان سعودی مملو از آنها است و این افراد نیاز دارند داستان هایشان روایت شود تا روح مثبت موجود در این بخش حیاتی اقتصاد کشور باقی بماند.

لبخند اسرار بسیاری دارد و یکی از آنها جرقه ای مهم از جرقه های موفقیت عبدالمحسن الحکیر بوده است.