تظاهرات بیروت تبدیل به رویارویی می شود.. اعطای ۷۲ ساعت مهلت به دولت برای بازخواست «هر دو مشنوق»

تظاهرات گسترده در مرکز بیروت بر ضد فساد (خبرگزاری فرانسه)... در گوشه پوستری از نصر الله که معترضان برافراشته بودند ( الشرق الأوسط )

تظاهرات گسترده در مرکز بیروت بر ضد فساد (خبرگزاری فرانسه)… در گوشه پوستری از نصر الله که معترضان برافراشته بودند ( الشرق الأوسط )

روز گذشته دهها هزار لبنانی در گسترده ترین تجمع از زمان آغاز جنبش خواسته های مردمی در دو هفته گذشته، به خیابان ها آمدند و حل بحران زباله و بازخواست نهاد المشنوق وزیر کشور و محمد المشنوق وزیر محیط زیست را خواستار شدند. و در حالی که تظاهرات به رویارویی بین معترضان و نیروهای امنیتی انجامید، کمپین «بوی شما در آمد» اشاره کرد اگر دولت ظرف ۷۲ ساعت خواسته های آن ها را برآورده نکند تظاهرات را تشدید خواهند کرد.

در همین راستا، حامیان حزب الله، در اعتراض به بالا بردن عکسی از حسن نصر الله دبیر کل حزب الله در میان عکس های رهبران فاسدی که باید مورد بازخواست قرار گیرند از تظاهرات مرکزی خارج شدند و این امر باعث شد تا تظاهر کنندگان این عکس را جمع کنند.