محمد نهاوندیان

محمد نهاوندیان

رئیس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه عزت مردم در دادن یارانه به آنان نیست، گفت: عزت هنگامی ایجاد می‌شود که هر ایرانی به هر جای دنیا که سفر می کند، احساس کند دارای کرامت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز چهارشنبه در همایش نیکوکاری و فعالان اقتصادی ابرار در اتاق بازرگانی ایران با طرح این سئوال که چه عواملی رشد را به رشد پایدار تبدیل می کند، افزود: شش عامل محیطی در این زمینه اثرگذار هستند که عوامل محیط سیاسی و اجتماعی مساعد، محیط حقوقی و قضایی مساعد، محیط زیست مساعد، نیروی انسانی خلاق مبتکر، بازار رقابتی در حال رشد و ارتباط با مصرف کنندگان از مهمترین این عوامل هستند.

وی افزود: تفاوت نگاه ما در اقتصاد انسان محور و نظام سرمایه دار در این است که در مدل‌های مشخص رفتار در اقتصاد هدف‌گذاری را در بیشتر کردن سود می دانند در حالیکه واقعیت پیچیده انسان این نیست. انسانی که نیت عمل صالح در تولید داشته باشد هدفش رشد جامعه است.

رئیس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه عزت مردم در دادن یارانه به آنان نیست، گفت: باید به شرایطی برسیم که افراد جامعه خودشان یارانه دهنده باشند و فرایند عزتمندی جامعه در این است که یاری گیرندگان کمتر و یاری دهندگان بیشتر شوند.

وی افزود: شاخص عزتمندی باید در جامعه تعریف شود زیرا عزت به شعار دادن نیست، بلکه عزت هنگامی ایجاد می‌شود که هر ایرانی به هر جای دنیا که سفر می کند، احساس کند دارای کرامت است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه لازمه عزت توانمندسازی به جای متکدی سازی است، گفت: رویکرد احسان و رشد ترکیب بهینه‌ای است که نفس عمل اقتصادی را در عمل صالح می‌کند و در این رویکرد کار آفرینی عبادت می‌شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید با نیت خیر و احسان نوآوری و فعالیت اقتصادی را دنبال کنند که این مدل امیر المومنین است، اظهار داشت: ترکیب نگاه اقتصادی با جهت گیری آرمانی و انسانی و احسانی لازمه تشکیل این مجموعه شد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، افزود: در انقلاب‌های سیاسی چهار آفت تضادگرایی، توزیع گرایی، انزواگرایی و دولت گرایی شناسایی شده است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آنها پاسخ داده شده است.

رئیس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد درون زا و برون زا، دیپلماسی فعال تاکید شده است، گفت: توجه و تاکید به تولید ملی و تشویق آن در همه سطوح و اقشار مختلف جامعه از دیگر توجهات این سیاست ها است.

وی با بیان اینکه این سیاست ها دستاوردهای ۳۵ ساله انقلاب است، تصریح کرد:هم اکنون زمانی است که با همکاری دولت و ملت شکوفایی تجلی یابد و فرصتی است که با نگاه ابراری رویکرد احسان و رشد به عزت ملی و شکوفایی اقتصادی و اعتلای اخلاقی جامعه کند.

در پایان این مراسم از تمبر یادبودی مربوط به جامعه ابرار(اتاق بازرگانی، رویکرد احسان و رشد) رونمایی شد و به امضای رییس دفتر رییس جمهوری و رییس اتاق ایران رسید.