شقیر: تحقیقات در هر حواله ۴ روز طول می کشد

محمد شقیر رئیس سندیکای اتاق های لبنان

محمد شقیر رئیس سندیکای اتاق های لبنان

در راستای دسته بندی «حزب الله» لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی عربستان سعودی، این کشور تدابیر جدیدی برای حواله های مالی که لبنانی ها از عربستان سعودی به کشورشان می فرستند اتخاذ می کند و به منظور جلوگیری از رسیدن این حواله ها به «حزب الله» آن ها را با دقت مورد بررسی قرار می دهد.

محمد شقیر رئیس سندیکای اتاق های لبنان به «الشرق الأوسط» گفت هر عملیات حواله مالی بین سه تا چهار روز زمان می برد تا به بیروت برسد، و مقامات عربستانی این مدت زمان را برای تحقیق درباره هویت فرستنده، و نهادی که پول ها برای آن حواله شده صرف می کنند تا از رسیدن حواله به سازمان های تروریستی جلوگیری شود. وی ای اقدام جدید عربستان را سیاسی ندانست بلکه آن را گامی اقتصادی و امنیتی دانست که در خط قانون بانکداری بین المللی می باشد.

بانک لبنان در راستای اجرای قانون آمریکایی ویژه مبارزه با شبکه مالی حزب الله، اخیراً صد حساب بانکی مرتبط با حزب را مسدود کرد. بانک در این رابطه گفت که اولویت آن باقی ماندن لبنان در نقشه مالی بین المللی است.