النعیمی: پادشاهی برای افزایش ۳ برابری تولیدات و فراهم کردن بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در این بخش برنامه ریزی می کند

علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی طی حضور در نمایشگاه معادن و فلزات عربستان سعودی – عکس از خالد الخمیس

علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی طی حضور در نمایشگاه معادن و فلزات عربستان سعودی – عکس از خالد الخمیس

علی النعیمی، وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی روزگذشته اعلام کرد که عربستان سعودی افزایش قیمت انرژی به صورت محلی را بررسی می کند. وی همچنین بر گام برداشتن عربستان سعودی به سوی تنوع بخشیدن به پایه های اقتصادی تاکید کرد.

النعیمی همچنین گفت: «بخش معدن یکی از مهم ترین بخش هایی است که برای دستیابی به این هدف کمک می کند». وزیر نفت عربستان در کنفرانس مربوط به انرژی در ریاض روزگذشته اعلام کرد: «در طول هفتاد سال گذشته بخش معدن به روند رشد و تکامل در این کشور کمک کرد، و در طول دهه های آینده از طریق فراهم کردن مواد معدنی و سنگ ساختمانی در این مورد بیشتر کمک خواهد کرد». وی افزود: «در حال حاضر وزارت نفت و منابع معدنی  در حال کار بر روی تهیه طرح و استراتژی های بلند مدت معدنی است، که این طرح در مرحله های گوناگون ۵ ساله و ۱۰ ساله و۲۰ ساله اجرا خواهد شد، و به ایجاد تغییر در این بخش و همچنین در اقتصاد عربستان سعودی منجر خواهد شد».

النعیمی تاکید کرد :« هدف دولت عربستان سعودی بالا بردن مجموع تولید مستقیم داخلی به سه برابر در بخش معدن است، تا به بیش از ۲۶۰ میلیارد ریال (۶۹٫۳ میلیارد دلار) طی بیست سال آینده برسد، که این امر بیش از ۱۰۰ هزارفرصت  شغلی مستقیم فراهم می کند، و یک سوم آن ها در مناطق دور دست خواهد بود».