جانشین ولیعهد اولین رئیس شورای عالی آرامکو… الفالح به جای النعیمی به عنوان مدیر عامل

شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد

شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد

روز گذشته شرکت آرامکو عربستان در سایت خود اعلام کرد، شورای عالی جدیدی به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع و رئیس شورای امور توسعه اقتصادی، تشکیل شده است. این شورا جایگزین شورای عالی نفت، که پیش تر لغو شده بود، می باشد. برخی از تحلیل گران این گام را نشانه روشنی از تجدید ساختار شرکت و در راستای فعالیت شورای امور توسعه اقتصادی در باز سازی نهادهای دولتی دانستند که نشان می دهد عربستان سعودی به تجدید ساختار اقتصادی خود ادامه دهد.

در بیانیه این شرکت آمده بود، « شورای جدید که با نام «شورای عالی شرکت نفتی عربستان سعودی» است، با توجه به سیستم تشکیل دهنده آن، از ده عضو تشکیل شده است که پنج نفر از آنها عضو هیئت مدیره هستند و ریاست آن را شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران وزیر دفاع و رئیس شورای امور توسعه اقتصادی به عهده دارد.. همچنین خالد الفالح به جای علی النعیمی به عنوان مدیر عامل تعیین شده است».

بسیاری از کسانی که این خبر را در رسانه های ارتباط جمعی دنبال کردند ماهیت این شورای جدید را درک نکردند. برخی ها گمان می کنند که این یک هیئت مدیره جدید برای شرکت است. اما شورای عالی در واقع بالاتر از هیئت مدیره است که سیاست های کلی شرکت را وضع می کند. دقیقاً همان کاری را انجام می دهد که شورای عالی سابق نفت، یعنی مجمع عمومی شرکت، انجام می داد.

اما اختلاف بزرگی بین دو مجلس وجود دارد؛ چرا که ریاست شورای عالی آرامکو را جانشین ولیعهد به عهده داد، در حالی که سابق بر این ریاست شورای عالی نفت را پادشاه به عهده داشت. پیش از این نیز ملک فهد بن عبدالعزیز و ملک عبدالله بن عبدالعزیز ریاست شورای سابق را به عهده داشتند.

از بیانیه شرکت اینطور پیداست که هیئت مدیره در جای خود باقی خواهد ماند؛ زیرا بنا به سیستم تأسیس شورای عالی جدید، ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره، جزو اعضای شورای عالی نیز خواهند بود.