هیئت ایرانی پیش نویس سازماندهی حج را امضا نکرد

دو سعودی در حال کمک به زائران

دو سعودی در حال کمک به زائران

برای دومین بار، هیئت سازمان حج و زیارت ایران پیش نویس سازماندهی حج را امضا نکرد

اگر چه سفر هیئت ایرانی به شهر جده، توافق اولیه را در روز چهارشنبه گذشته امضا کرد، از امضای پیش نویس توافقنامه سازماندهی حج روز گذشته امتناع کرد.

وزارت حج و عمره عربستان سعودی تاکید کرد که هیئت نمایندگی ایران، با امتناع از امضای پیش نویس، مسئول عدم حضور شهروندان این کشور در حج امسال است. بیانیه بار دیگر بر مخالفت شدید سعودی با سیاسی کردن حج تاکید کرد.

عربستان سعودی همچنین با تعیین سفارت سوئیس جهت حفظ منافع حجاج ایرانی موافقت کرد، اما هیئت ایرانی بدون امضای پیش نویس سازماندهی امور حجاج، عربستان سعودی را ترک کرد.

وزارت حج و عمره عربستان سعودی در بیانیه خود گفت: ” بر این اساس، وزارت حج و عمره، تاکید می کند که هیئت سازمان حج و زیارت ایران با امتناع از امضای پیش نویس سازماندهی حج، نخست در برابر خداوند، سپس در برابر ملت خود مسئول منع حضور شهروندان این کشور در حج امسال است. این بیانیه همچنین با مخالفت شدید پادشاهی عربستان سعودی با سیاسی کردن مراسم حج  تاکید دارد. در این بیانیه آمده است: « بر اساس توصیه‌های رهبران حکیم ما، وزارت حج و عمره بر آمادگی همیشگی خود برای همکاری جهت خدمت به حجاج بیت الله الحرام و تسهیل حضور آنها تاکید می‌کند».