کلیات بودجه سال ۲۰۱۹ روز پنجشنبه با رشد ۴۵ درصدی نسبت به پارسال در پارلمان عراق تصویب شد. در بودجه امسال بودجه اقلیم کردستان دوباره منظور شده. اقلیم کردستان از سیستم خودمختاری برخوردار است.
بودجه ۱۱۱.۸ میلیارد دلاری عراق عمدتا متکی به درآمدهای نفتی است. صادرات نفت حدود ۳.۹ میلیون برمیل در روز پیش بینی شده که ۲۵۰ هزار بشکه آن از میدان های نفتی اقلیم کردستان تامین می شود. قیمت فروش هر بشکه در بودجه ۵۶ دلار و در بازار ۶۳ دلار است.
سهم درآمد صادرات نفت به کل درآمدهای کشور در بودجه امسال ۸۹ درصد است. کسری بودجه ۲۳.۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که دو برابر رقم کسری بودجه ۲۰۱۸است. سهم دولت از کل سرمایه گذاری ۲۷.۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
در بودجه امسال، سهم اقلیم کردستان نیز تعیین شده که چیزی بین ۱۲.۷ تا ۱۷ درصد کل درآمدهای کشور است. دولت عراق پارسال در واکنش به برگزاری همه پرسی استقلال از اعطای سهم اقلیم کردستان خودداری کرد. این همه پرسی برای استقلال کردستان از عراق در اکتبر ۲۰۱۷ (مهر ۹۶) برگزار شد.
دولت مرکزی در سال ۲۰۱۹حقوق کارکنان دولت در کردستان عراق از جمله نیروهای کرد پیشمرگه را پرداخت می کند. بغداد و اربیل چندین سال درباره این موضوع اختلاف نظر داشتند.
نمایندگان شهرستان های جنگ زده بعد از جنگ با «داعش» خواستار تخصیص افزایش بودجه به این مناطق برای بازسازی شدند.
بودجه ۲۰۱۹ عراق در شرایطی تصویب شد که تلاش نمایندگان برای رای گیری به نامزدهای پیشنهادی کابینه عادل عبد المهدی ادامه دارد. با گذشت سه ماه از اعلام تشکیل کابینه اما هنوز تکلیف برخی وزارتخانه ها مشخص نشده است.