یک تظاهر کننده فلسطینی که در پی درگیری با سربازان فلسطینی در روستای ابودیس در شرق قدس سعی دارد در دیوار حائل یک شکاف ایجاد کند – عکس از رویترز

یک تظاهر کننده فلسطینی که در پی درگیری با سربازان فلسطینی در روستای ابودیس در شرق قدس سعی دارد در دیوار حائل یک شکاف ایجاد کند – عکس از رویترز

محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین، وضعیت حقوق بشر در فلسطین را به علت اقدامات اشغالگری اسرائیل، بدترین و خطرناک ترین شیوه از سال ۱۹۴۸ توصیف کرد، و خواستار دخالت قوی،  قاطع و فوری سازمان ملل و کشورهای عضو آن و شورای امنیت برای ایجاد سیستم ویژه ای جهت حمایت بین المللی از مردم فلسطین شد. وی خطاب به جهان گفت: «ملتم را بیش از این نا امید نکنید». عباس در سخنرانی در مقابل شورای حقوق بشر در ژنو گفت که ممکن است همه در حال حاضر آخرین شانس را برای برپایی دو کشور داشته باشند و او هنوز هم دستش را برای صلح دراز می کند.

رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین خطاب به «مردم اسرائیل»، آن ها را به صلح مبتنی بر حقیقت و عدالت و پایان دادن به اشغال سرزمین خود فرا خواند.