جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران

جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران

وزیر امور خارجه ایران تا پیش از پایان سال ۹۲ به ۴ کشور آسیایی سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تا یک ماه آینده به ۴ کشور آسیایی سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش قرار است محمد جواد ظریف در سفر خود به کشورهای آسیایی به ژاپن و اندونزی سفر کند.

همچنین گفته می شود وزیر امور خارجه سفری به هندوستان نیز خواهد داشت .