سخنگوی جنبش تأکید کرد که مکان دفن او «راز جنگی» است

news-260815-3

ملا ذبیح الله، سخنگوی رسمی «طالبان افغانستان» فاش کرد که رهبران جنبش خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر جنبش را بنا به فتوایی شرعی که برخی از علما و شیوخ جنبش در افغانستان و پاکستان صادر کرده بودند برای دو سال مخفی کردند.

سخنگوی جنبش در گفتگویی با «الشرق الأوسط» گفت که به «دلایل امنیتی» نمی تواند مکان دفن ملا عمر را فاش کند، و آن را «راز جنگی» دانست.

ملا ذبیح الله توضیح داد که ملا اختر منصور، رهبر کنونی جنبش، از پیشگامان جنبش بود و در نبردها علیه روس ها و کمونیست ها شرکت داشت. وی گفت: «ملا اختر مانند رهبر پیشین جنبش، در رویارویی مستقیم با روس ها به طور جدی مجروح شد و پیش از به دست گرفتن رهبری جنبش پست های مهمی را احراز کرد که از آن جمله وزیر حمل و نقل هوایی بود و امور جنبش را به مدت پنج سال پیش از انتخاب شدن به عنوان رهبر به عهده داشت».

اما در پاسخ به سؤالی درباره اختلافات داخل جنبش در خصوص رهبر جدید، سخنگوی جنبش تأکید کرد: «اختلاف بین یک یا دو نفر از جایگاه او کم نمی کند و اختلافات درباره رهبر نیست بلکه درباره چگونگی انتخاب او بود».

در پاسخ به سؤالی در مورد حضور «داعش» در افغانستان، سخنگو گفت: «این سازمان محصول حوادث تلخ سیاسی و نظامی و فرقه ای در عراق و شام است، و ضرورتی برای حضور او در سرزمین های ما ندارد و ما از آن نمی ترسیم».