صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی با انتشار گزارشی درباره دستاوردهای این سازمان در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) از افزایش ۹۹ درصدی حد مجاز سرمایه گذاری در کشور خبر داد. این در حالیست که موارد تقاضا برای گسترش پروژه های سرمایه گذاری در مدت زمان مشابه افزایش صد در صدی داشته است. مدت زمان اخذ مجوز وتعدیل پروژه ها به ترتیب به دو ساعت و نیم و سه ساعت کاهش یافته و میزان رضایت سرمایه گذاران هم ۹۴ درصد افزایش یافته است.
ابراهیم السویل جانشین مدیر صندوق سرمایه گذاری عمومی سعودی درباره مهم ترین بخش های سرمایه گذاری کشور گفت «بیشترین میزان سرمایه گذاری در سعودی در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) نسبت به ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)‌ مربوط به بخش فناوری اطلاعات است. پروژه های سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و بخش واحدهای علمی و فناوری و فنی با بیشترین رشد در رتبه اول و دوم به ترتیب حدود ۲۰۰ درصد و ۱۵۵ درصد رشد داشتند.
واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی و بخش صنایع تبدیلی به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم افزایش ۱۰۳ درصدی و ۷۴ درصدی را تجربه کردند.
این مسئول سعودی درباره افزایش پروژه های دارای مجوز و رشد تقاضا برای گسترش سرمایه گذاری در کشور افزود «ما به دلیل سفرهای ولیعهد به برخی کشورها به چنین دستاوردی دست یافتیم. این سفرها در مطرح کردن ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در کشور در راستای تحقق اهداف سند ۲۰۳۰ نقش عمده ای ایفا کرد. سفرهای ولیعهد قراردادهای اقتصادی با کشورهای صاحب تجربه در حوزه های اقتصادی گوناگون به دنبال داشت و در تثبیت سیمای نوین کشور در سایه سند چشم انداز ۲۰۳۰ موثر بوده است. این کشور با اطمینان برای رسیدن به اهداف بلند پروازانه در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت علمی و فنی و ارتباط و گشایش فرهنگی و ایجاد فضای رقابت و تلاش جدی برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی قدم برمی دارد.»
السویل گفت «صندوق سرمایه گذاری عمومی به تازگی اقدامات متعددی در راستای ارتقای خدمات اتخاذ کرده است و در این زمینه هماهنگی هایی بین این سازمان و نهادهای دولتی از جمله صندوق توسعه صنعتی و وزارت دادگستری و وزارت تجارت و سرمایه گذاری و وزارت امور روستایی و شهری انجام شده است.»

گفتنی است سازمان صندوق عمومی سرمایه گذاری در راستای اجرای استراتژی خود برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ و همگامی با تغییر و تحولات اقتصادی در منطقه و جهان برای تسهیل مشاغل و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازاریابی برای کشور به عنوان قطب سرمایه گذاری جهانی تلاش می کند.