مسعود احمد: تنوع برای مقابله با کاهش قیمت نفت لازم است

مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول

مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول

مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول از اصلاحات اقتصادی و بنیادی که عربستان سعودی انجام داد استقبال کرد و توضیح داد که این امر به خصوص با ادامه کاهش قیمت نفت، به حمایت از وضعیت اقتصادی و جبران کسری بودجه و توجیه عقلانی هزینه های دولت کمک کرد.

این مسؤل مالی بین المللی در گفت و گو با «الشرق الأوسط» تأکید کرد برنامه های عربستان سعودی در اجرای اصلاحات بیشتر در خصوص توجیه هزینه ها و کنترل کسری بودجه طی سال های آینده به سرمایه گذاران اعتماد به نفس بیشتری در آینده سرمایه گذاری در عربستان سعودی می دهد. وی تأکید کرد: «تمامی این اقدامات خوب است، زیرا  کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که انعطاف پذیری مالی که عربستان سعودی در سایه کاهش قیمت نفت به آن نیازمند است را حفظ کند». احمد افزود: «اصلاحات مالی که دولت عربستان سعودی انجام داد سریع تر از انتظار بود، بنابراین در مقایسه با سال گذشته در اقتصاد رکود اتفاق خواهد افتاد، اما اصلاحات و کاهش هزینه هایی که عربستان سعودی انجام می دهد باعث خواهد شد اقتصاد این کشور در آینده مجدداً رشد کند و این رشد از نظر مالی بر پایه های مستحکم تری خواهد بود».

  این مسؤل مالی بین المللی از کارهایی که عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد انجام می دهد و آن را کمتر وابسته به نفت می کند استقبال کرد و گفت: «این کار برای مقاوم تر کردن اقتصاد عربستان سعودی هنگام کاهش قیمت های پایین نفت بسیار مورد نیاز است ، و همچنین باعث فراهم شدن فرصت های شغلی برای کسانی می شود که در بخش دولتی کار می کنند تا در بخش خصوصی شروع به کار کنند».