حریری به اقدام روسیه در بازگشت آوارگان سوری پایبند است

بیروت: نذیر رضا

نشست توسعهٔ اقتصادی سران عرب روز گذشته به فرمول خاصی در خصوص پروندهٔ بازگشت آوارگان سوری رسید که در قالب بیانیه ای بنابر درخواست لبنان در این نشست مطرح شد.
به گزارش الشرق الاوسط، این بیانیه شامل دعوت جامعه جهانی به کاهش فاجعهٔ آوارگی و پناهندگی، استفاده از تمام امکانات موجود برای ایجاد راه‌حل‌هایی ریشه‌ای و افزایش تلاش‌های بین‌المللی دست جمعی برای تقویت شرایط مناسب جهت بازگشت آوارگان و پناهندگان به کشورهایشان است.
اصرار لبنان برای برای وارد کردن «بازگشت ایمن» به جای «بازگشت داوطلبانه» علیرغم دودستگی کشورهای عربی در جلسهٔ مقدماتی این نشست اقتصادی پیرامون مطرح کردن این موضوع واضح بود.
جبران باسیل وزیر خارجهٔ لبنان در بیانیه‌ای در پایان نشست در خصوص بازگشت آوارگان و پناهندگان سوری خواستار تلاش‌های بین‌المللی همگانی برای تقویت شرایط مطلوب برای بازگشت آوارگان و پناهندگان به سرزمین اصلی خود، مطابق با قوانین بین‌المللی مربوطه و تضمین احترام به حاکمیت و قوانین کشور میزبان شد.
باسیل در نشست مشترکی که با احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیهٔ عرب داشت بیانیهٔ آوارگان سوری را موفقیتی برای لبنان و آغازی برای همبستگی کشورهای عربی نسبت به کشورهای میزبان و به رسمیت شناختن از خودگذشتگی‌های آنها دانست.
منابع سیاسی لبنانی مطرح کردن این موضوع را اصرار باسیل در مذاکرات روز جمعه در جلسهٔ مقدماتی برگزاری چهارمین نشست توسعه اقتصادی و اجتماعی سران عرب دانستند.
این منابع به الشرق الاوسط گفتند معرکهٔ این مذاکره روز جمعه شروع شد هنگامی که جبران باسیل خواستار اضافهٔ بندی به مادهٔ ۱۳ برای حمایت از کشورهای میزبان شد و شامل بازگشت ایمن آنها به کشورشان می‌شد اما با آن موافقت نشد و لبنان به صدور بیانیه اکتفا کرد.
ابو الغیط نیز اشاره کرد که بیانیهٔ آوارگان با توافق کامل و بدون هیچ اختلافی صادر شد و باسیل گفت: این بیانیه برای اولین بار دربرگیرندهٔ ترغیب بازگشت پناهندگان است و حتمیت موضوع در این است که آوارگان سوری به کشور خود بازگردند.
منابع سیاسی صدور این بیانهٔ عربی در نشست بیروت را باعث تقویت جایگاه لبنان در ارتباط با کشورهای مربوطه و جامعهٔ لبنانی برای اجرای خواستهٔ لبنان دربارهٔ بازگشت آوارگان دانستند.
اما منابع سیاسی دیگر لبنان را مرجع شایسته‌ای برای سخن گفتن از بازگشت ایمن یا غیرایمن ندانستند برای همین در این بیانیه بازگشت آوارگان به مشروعیت بین‌المللی ربط داده شد که صلاحیت تعیین موضوع امنیت و تعیین شرایط مناسب برای بازگشت را در سایهٔ مذاکرات پیرامون عدم وجود محل اقامت و شرایط زندگی و غیره را دارد.
این منابع سیاسی عنوان کردند گروه های سیاسی لبنان از وارد شدن به مذاکرات پیرامون این موضوع اجتناب می‌کنند با این دید که هیچ‌کس مخالف بازگشت آوارگان نیست اما آن را بر عهده اقدام روسیه می‌گذارند که مسکو آن را برقرار می‌داند.
سعد حریری نخست‌زیر لبنان نیز اقدام روسیه را که بنا بر درخواست او آماده شد، ترجیح می‌دهد و منابع سیاسی در خصوص این موضوع گفتند بحث در مورد بازگشت آوارگان در سایهٔ اقدام روسیه مسئله ای لبنانی است که حریری خواهان وارد شدن به آن نیست مادامی که موضوع اساسی بازگشت آوارگان نزد روسیه و جامعه جهانی است و اجرای آن به هیچ عنوان دست لبنانی‌ها نیست.